Tesettür Forum

Gönderen Konu: Avrupa İslam Üniversitesi-İstanbul  (Okunma sayısı 5529 defa)

Nisan 18, 2010, 02:23:45 ÖÖ
  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 1403
Merkezi Hollanda/Roterdam’da bulunan Avrupa İslam Üniversitesi tarafından İstanbul’da İslami İlimler fakültesi Türkçe Bölümünün öğretim programının gerçekleşmesi için teşebbüse geçildi Avrupa İslam Üniversitesi Kurucu Başkanı ProfDr Ahmet AĞIRAKÇA ile Üniversite Rektörü Prof Dr Nedim BAHÇEKAPILI arasındaki görüşmeler belli bir düzeyde mutabakat safhasına ulaşmış bulunmaktadır Geçen yıldan beri ProfDr Ahmet AĞIRAKÇA’nın yönetiminde Medeniyet derneği bünyesindeki İLİM-MER tarafından bir eğitim Programı icra edilmekteydi Bu Program, Avrupa İslam Üniversitesi ile Medeniyet Derneği tarafından geliştirilerek Avrupa İslam Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nin İstanbul’da uygulayacağı bir eğitim ve araştırma progr----- dönüştürüldü Bu eğitim ve bilgilendirme girişimi ile Lisans düzeyinde bir öğrenim gerçekleştirilecektir Dört Yıllık bir eğitim ve öğretim çalışmasını kapsayacak olan bu programı bitirenler Hollanda’daki Avrupa İslam Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Diplomasını almaya hak kazanacaklardır Bu çerçevedeki eğitim, kurs ve sınavlar İstanbul’da İlim-Mer bünyesinde, kayıtlar ve notlar Roterdam’da Avrupa İslam Üniversitesi bünyesinde olacak ve dört yıl sonra bu öğrenim programını başarıyla bitirenler diploma alma hakkını elde edeceklerdir Bu programa katılanlara şu andaki durum gereği okudukları dersleri içeren bir sertifika verilecektir Ancak bu sertifika ileride adı geçen Üniversitenin diplomasına dönüştürülecek şekilde ilgili makam ve yetkili kişilerle görüşmeler yapılarak gerekli prosedürlerin ikmali için çalışmalar devam etmektedir
Avrupa İslam Üniversitesi-İstanbul
İLİM-MER İlim araştırma Merkezi eğitim programları adıyla uygulanan bu projenin amacı:

Çeşitli nedenlerle Orta öğrenim ve Üniversite tahsilini yapamamış öğrencilerimize bir öğretim imkanı hazırlamak ve İslami ilimler alanında lisans düzeyinde bir bilgiye sahip kılmaktır Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans derslerine eğitim desteği vermek ve Avrupa İslam Üniversitesi diplomasına sahip kılmak,

Sarf-Nahiv (Gramer) ve pratik günlük konuşma imkanını sağlamak,

İslami İlimler alanında genel halk kitlesinin İslami bilgilendirme ihtiyacını karşılayabilecek elemanlar yetiştirmek,

Lisans dönemini bitiren öğrencilerimizi Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına hazırlamak,

Öğrencilerimizin Sosyal ve kültürel alanda iyi bir bilgi birikimi kazanmalarını sağlamak,

Toplum içinde kitleleri sevk ve idare edebilecek kabiliyetlere sahip kılmak Toplantı ve organize yapabilme melekesini kazandırma ve bu konularda öğrencilerimizin temel beceri ve kabiliyetlerinin gelişmesine yardımcı olmak

Eğitim Programlarımızın İçeriği:

Birinci Yıl

Kur’an okuma ve Tecvid : 2 Saat
Arapça ( Pratik) : 5 Saat
Nahiv : 2 Saat
Hadis Tarihi ve usulü : 2 Saat
Fıkıh Tarihi ve usulü : 2 Saat
Siyer : 2 Saat
Mezhepler tarihi : 1 Saat
Akaid-Tevhid : 2 Saat

İkinci Yıl
Kur’an okuma ve ezber : 2 Saat
Arapça : 6 Saat
Tefsir Metinleri : 2 Saat
Hadis Metinleri : 2 Saat
Fıkıh Metinleri : 2 Saat
İslam Tarihi (Dört halife Devri, Emeviler-Abbasiler ve bu dönemdeki diğer İslam Devletleri) : 2 Saat
Kelâm : 2 Saat

Üçüncü Yıl
Kur’an Ezberleri : 2 Saat
Arapça : 2 Saat
Tefsir Metinleri : 2 Saat
Hadis Metinleri : 2 Saat
Fıkıh Metinleri : 2 Saat
İslam Tarihi
(Endülüs Tarihi, Selçuklular ve Osmanlılar) : 2 Saat
Dini Psikoloji ve Dini Pedagoji : 2 Saat
Edebiyat : 2 Saat

Dördüncü Yıl
Kur’an Ezberleri : 2 Saat
Arapça : 6 Saat
Tefsir Metinleri : 2 Saat
Hadis Metinleri : 2 Saat
Fıkıh Metinleri : 2 Saat
İslam Medeniyeti Tarihi : 2 Saat
İlmi Araştırma Usulleri : 1 Saat
Sosyoloji–Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi: 1 Saat


DEVAM VE KAYIT ŞARTLARI İLE DİĞER İMKANLAR:

Devam zorunludur Bu yıl Ramazan dolayısıyla 15 Ekim-30 Haziran döneminde devam edecek olan programımıza mazeretli olarak en fazla 20 gün devamsızlık yapılabilir Bu müddeti aşanlar yıl tekrarı yaparlar

Lise veya dengi okul mezunları kayıt yaptırabilecektir Lise ve dengi okul mezunu olmayanlar Hollanda Yüksek Öğrenim Kanunu gereğince belli düzeyde bir sınavdan geçtikten sonra iki yıllık hazırlık okuyacaklardır Zira bu müddet içinde gördükleri eğitim lise dengi kabul edilmektedir Bu durum Hollanda Yüksek Öğrenim Kanunu gereği olup öğrenim hayatları yarım kalmış olan öğrencilere tanıdığı bir imkandır

DİPLoMA VE SERTİFİKA :

Bu programlarımıza katılacak her öğrenciye Avrupa İslam Üniversitesi Diploması yanında Medeniyet Derneği İLİM-MER İlim araştırma Merkezi tarafından ProfDr Ahmet AĞIRAKÇA’nın imzasıyla bir Sertifika verilecektir Bunun için de öğrencinin dört yıllık programları bitirmesi ve yapılacak sınavlarda başarılı olması gerekir

HAFTALIK DERS SAATLERİ

Program haftada 3 gün, günde altı ders saatinden ibaret olacaktır Dersler saat 09:00 – 1530 arası olmak üzere haftada toplam 18 saat olup bir öğretim yılı boyunca yaklaşık toplam 600 ders saati işlenecektir

ARAŞTIRMA ve ÖDEVLER: Yıl içinde çeşitli konularda araştırma ve ödevler verilecek bu konular bir yazılı metin halinde hocalara sunulacaktır En iyi ödevler yıl sonunda ödüllendirilecektir

KONFERANS VE SEMİNERLER: İstanbul, Boğaziçi ve Marmara Üniversiteleri öğretim üyeleri, yerli ve yabancı ilim ve fikir adamları, yazar ve gazeteciler merkezimize davet edilerek kendi alanlarında derslerimizi takviye mahiyetinde çeşitli seminer ve konferanslar vereceklerdir

GEZİ VE İNCELEME : Başta Süleymaniye olmak üzere İstanbul’daki kütüphaneler gezilecek ve tanıtılacak, ayrıca tarihi ve turistik mekanlarına ziyaret programları düzenlenecektir

ÜCRET: Programlara katılım ücreti aylık 150 YTL’dir Bu ücret öğretim üyelerine verilecek mütevazı ücretlerle binamızın kira, elektrik, su ve doğalgaz ile stopaj vergisi giderlerinden ibaret olup derneğimiz bundan asla kâr amacı gütmemiş ve açıklanan bu masrafların dışında fazladan bir ücret talep etmemiştir


alıntı