Tesettür Forum

Gönderen Konu: Sahabelerin Özellikleri  (Okunma sayısı 6862 defa)

Nisan 15, 2009, 07:19:08 ÖS
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1403
Sahabelerin Hayatları

    :  ASHAB-I KİRAM KİMDİR?

 Peygamberlerden sonra insanların en üstünü            :  Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

 Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe     
:  Hz. ÖMER

 Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe 
:  Hz. OSMAN

 Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı
:  Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

 Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri   
:  ABDURRAHMAN BİN AVF

 Cennetle müjdelenen ümmetin emîni     
:  EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

 Resûlullahın okçusu     
:  SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

 İlk Müslüman olanlardan     
:  TALHÂ BİN UBEYDULLAH

 Cennetle müjdelenenlerden       
:  ZÜBEYR BİN AVVÂM

 Peygamberimizin amcası 
:  ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

 Tefsîr âlimlerinin şâhı
:  ABDULLAH BİN ABBÂS

 Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî       
:  ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

 Uhud şehitlerinden 
:  ABDULLAH BİN CAHŞ

 Hz. Ebu Bekir'in oğlu 
:  ABDULLAH EBUBEKRİ SİDDÎK

 Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu
:  ABDULLAH BİN HANZALA

 Resûlullahın elçilerinden   
:  ABDULLAH BİN HUZÂFE

 Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî
:  ABDULLAH BİN MES'ÛD

 En çok hadîs bilen sahâbîlerden
:  ABDULLAH BİN ÖMER

 Resûlullahın şâiri
:  ABDULLAH BİN REVÂHA

 Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî   :  ABDULLAH BİN SELÂM

 Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî
:  ABDULLAH BİN SÜHEYL

 Sâhib-ül ezân
:  ABDULLAH BİN ZEYD

 Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî
:  ABDULLAH BİN ZÜBEYR

 Âilece cömert olan sahâbî
:  ADİ BİN HÂTİM TÂİ

 Meleklerin defnettiği sahâbî
:  ÂMİR BİN FÜHEYRE

 Şehîd oğlu şehîd
:  AMMÂR BİN YÂSER

 Meşhûr Arab dâhîlerinden
:  AMR BİN ÂS

 Arıların koruduğu sahâbî
:  ÂSIM BİN SÂBİT

 Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî
:  BERÂ BİN ÂZİB
 Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî
:  BEŞİR BİN SA'D

 Peygamber efendimizin müezzini
:  BİLÂL-İ HABEŞİ

 Resûlullahın sancaktarı
:  BÜREYDE BİN HASİB

 Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden
:  CÂBİR BİN ABDULLAH

 Cennete uçarak giden sahâbî
:  CA'FER-İ TAYYÂR

 Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî   :  DIHYE-İ KELBÎ

 Peygamber efendimizin fedâisi
:  EBÛ DÜCÂNE

 Mihmândâr-ı Resûlullah
:  EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

 En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
:  EBÛ HÜREYRE

 Resûlullahın süvârilerinden
:  EBÛ KATÂDE

 Tevbesi ile meşhûr sahâbî
:  EBU LÜBÂBE

 Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden
:  EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

 Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden
:  EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

 Tek başına hicret eden sahâbî
:  EBÛ SELEME

 Resulullahın fedâisi
:  EBÛ TALHÂ

 Gıfarî kâbilsenin reisî
:  EBÛ ZER GIFÂRÎ

 Kâdılık yapan sahâbîlerden
:  EBÜDDERDÂ

 Resûlullahın hizmetçisi
:  ENES BİN MÂLİK

 Evi ilk vakıf olan sahâbî:
:  ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

 Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî   :  ES'AD BİN ZÜRÂRE

 Yemenli sahâbîlerden
:  FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

 İlk Müslüman sahâbîlerden
:  HABBÂB BİN ERET

 İlk Müslüman olan sahâbîlerden
:  HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS

 Meleklerin yıkadığı sahâbî
:  HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

 Darağacında ilk namaz kılan sahâbî
:  HUBEYB BİN ADİY

 Sevgili Peygamberimizin sırdaşı
:  HUZEYFE BİN YEMÂN

 Şehîdlerin efendisi
:  Hz. HAMZA

 Peygamber efendimizin şâirlerinden
:  KÂ'B BİN MÂLİK

 Resûlullahın süvârilerinden
:  MİKDÂD BİN ESVED

 Resûlullah efendimizin fedâîlerinden
:  MUHAMMED BİN MESLEME

 İslâmda ilk öğretmen
:  MUS'AB BİN UMEYR

 Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî
:  MU'ÂZ BİN CEBEL

 Hâşimoğullarının en yaşlısı
:  NEVFEL BİN HÂRİS

 Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından
:  NU'MÂN BİN MUKARRİN

 Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî
:  OSMAN BİN MAZ'ÛN

 Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî
:  OSMAN BİN TALHÂ

 Peygamber efendimizin hatîblerinden
:  SÂBİT BİN KAYS

 Ensârın en hayırlılarından
:  SA'D BİN MU'ÂZ

 Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî
:  SA'D BİN REBİ

 Hz. Ömer'e benzeyen vâli
:  SAİD BİN ÂMİR

 Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan
:  SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

 Eshâb-ı kirâmın okçularından
:  SEHL BİN HANİF

 Medîne'de en son vefât eden sahâbî
:  SEHL BİN SA'D

 Piyâdelerin en hayırlısı
:  SELEME BİN EKVÂ

 Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî
:  SELEME BİN HİŞÂM

 Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî
:  SELMÂN-I FÂRİSİ

 Resûlullahın hizmetçisi
:  SEVBÂN

 Yemâme kabîlesi reisi
:  SÜMÂME BİN ÜSÂL

 Işık Saçan Sahâbî
:  TUFEYL BİN AMR

 Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî   :  UBÂDE BİN SÂMİT

 Eshâb-ı suffadan
:  UKBE BİN ÂMİR

 Kırâati ile meşhûr sahâbî
:  ÜBEYY BİN KÂ'B

 Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden
:  ÜSÂME BİN ZEYD

 Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından
:  ÜSEYD BİN HUDAYR

 Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî
:  VELÎD BİN VELÎD

 Medîneli ilk Müslümanlardan
:  ABDULLAH BİN ATİK

 Peygamberimizin müezzinlerinden
:  ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM

 Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî
:  ABBAS BİN UBÂDE

 Müminlerin annelerinden
:  CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS

 Peygamberimizin azatlı kölelerinden
:  EBU RAFİ

 Peygamberimizin süt kardeşi
:  EBU SÜFYAN BİN HÂRİS

 Hz. Ali’nin annesi
:  FÂTİMA BİNTİ ESED

 Mekkeli sahabilerden
:  HACCAC BİN ILAT

 Peygamberimizin ilk hanımı
:  HADİCE-TÜL KÜBRA

 Peygamberimizin hanımlarından
:  HAFSA BİNTİ ÖMER

 Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî   :  HÂLİD BİN VELİD

 Peygamberimizin sütannesi
:  HALİME HATUN

 Peygamber efendimizin halasının kızı
:  HAMNE BİNTİ CAHŞ

 Meşhur kadın şair sahabilerden
:  HANSA HATUN

 Peygamber efendimizin şairlerinden
:  HASSAN BİN SABİT

 Peygamber efendimizin elçilerinden
:  HÂTİB BİN EBİ BELTEA

 Peygamberimizin hanımlarından
:  Hz. AİŞE-İ SIDDIKA

 Peygamberimizin en sevgili kerimesi
:  Hz. FÂTIMA

 Cennet gençlerinin efendisi
:  Hz. HASAN

 Cennet gençlerinin seyyidi
:  Hz. HÜSEYİN

 Peygamberimizin hanımlarından
:  Hz. REYHANE

 Cennetle müjdelenenlerden
:  HZ. SAİD BİN ZEYD

 Meşhur İslâm kumandanlarından
:  İKRİME BİN EBİ CEHİL

 Meleklerle konuşan Sahâbî
:  İMRÂN BİN HUSAYN

 Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî   :  KÂ’B BİN ZÜHEYR

 Eshab-ı kiramın okçularından
:  KATADE BİN NU’MAN

 Peygamberimizin hanımlarından
:  MEYMUNE BİNTİ HÂRİS

 Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî
:  MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE

 Eshab-ı kiramın elçilerinden
:  RİBİ BİN ÂMİR

 Ensârın sancaktarlarından
:  SA’D BİN UBÂDE

 Peygamberimizin halası
:  SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB

 Peygamberimizin hanımlarından
:  SAFİYYE BİNTİ HUYEY

 Ailece müslüman olan sahabilerden
:  SEDDAD BİN EVS

 Peygamberimizin hanımlarından
:  SEVDE BİNTİ ZEM'A

 Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden
:  SÜRÂKA BİN MÂLİK

 Hz. Ali'nin abisi
:  UKAYL BİN EBİ TÂLİB

 Peygamberimizin dadısı
:  ÜMM-İ EYMEN

 Peygamberimizin hanımlarından
:  ÜMM-İ HABİBE

 Hz. Ali’nin kızkardeşi
:  ÜMM-İ HÂNİ

 Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi
:  ÜMM-İ HİRAM

 Hz. Ebu Bekir'in hanımı
:  ÜMM-İ RUMAN

 Devsli muhacir hanım sahabîlerden
:  ÜMM-İ ŞERİK

 Eshabın kadın kahramanlarından
:  ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN

 Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî   :  VAHŞİ

 Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî   :  ZEYD BİN DESİNNE

 İlk îman eden köle
:  ZEYD BİN HÂRİSE

 En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî
:  ZEYD BİN SÂBİT

 Peygamberimizin hanımlarından
:  ZEYNEB BİNTİ CAHŞ« Son Düzenleme: Nisan 25, 2009, 10:05:41 ÖÖ Gönderen: elifsu »
Mart 07, 2010, 03:37:04 ÖS
Yanıtla #1
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1030
Allah razı olsun ... :ggg
Mart 07, 2010, 05:10:09 ÖS
Yanıtla #2
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1403
Allah senden de razı olsun ablacım... :ggg
Mayıs 01, 2010, 07:05:14 ÖS
Yanıtla #3
Mayıs 02, 2010, 08:16:20 ÖS
Yanıtla #4
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1403